മാച്ച് 7: കേരളാ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി എതിരായി ജാംഷെഡ്പൂർ എഫ്‌സി ഹൈലൈറ്റുകൾ

മാച്ച് 6: ചെന്നൈയിൻ എഫ്‌സി എതിരായി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്‌സി - ഹൈലൈറ്റുകൾ

മാച്ച് 5: എഫ്‌സി പൂനെ സിറ്റി എതിരായി ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് എഫ്‌സി - ഹൈലൈറ്റുകൾ