രാഹുൽ കെപിയുടെ വിജയ ഗോൾ, KBFC vs BFC, ഹീറോ ISL 2020-21

അവസാന നിമിഷം നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച കെപിയുടെ ഗോൾ ഷൈജുവേട്ടന്റെ മലയാളം കമന്ററിയിൽ ഒന്നുകൂടി! 💛

Your Comments