മത്സരത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റുകൾ | കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി 1-0 ഹൈദരാബാദ് എഫ്‌സി | MW 7 | ISL 2023-24