മാച്ച് 1: ഓഗ്‌ബെച്ചെയുടെ എടികെക്കെതിരായ രണ്ടാം ഗോൾ.

ഹീറോ ISL 2019-20 ഉദ്‌ഘാടനകളിയിൽ കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി എടികെക്കെതിരായി മുന്നിലെത്താനും തുടർന്ന് ജയിക്കാനും കാരണമായത് ബാർത്തലോമി ഓഗ്‌ബെച്ചെയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ ആയിരുന്നു.

Your Comments