ഹൈലൈറ്റുകൾ - ശ്രീനിധി ഡെക്കാൻ എഫ്‌സി 2-0 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി | ഹീറോ സൂപ്പർ കപ്പ്