ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ച് - അഡ്രിയാൻ ലൂണ | കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി 3-1 ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സി | MW 13, ഹീറോ ISL 2022-23