ഹൈലൈറ്റുകൾ - എഫ്‌സി ഗോവ 3-1 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി | MW 16, ഹീറോ ISL 2022-23