ഹൈലൈറ്റുകൾ- എടികെ മോഹൻ ബഗാൻ 2-1 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി | MW 21, ഹീറോ ISL 2022-23