രാഹുൽ കെ.പി.ക്കൊപ്പം സ്റ്റാൻഡിൽ | കെബിഎഫ്‌സിയുടെ അവസാന സീസൺ വരെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യലും സ്വപ്ന ജീവിതവും