ഹൈലൈറ്റുകൾ - കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി 0-1 ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി | MW 22, ഹീറോ ISL 2022-23