ഹൈലൈറ്റുകൾ - കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി 3-1 റൗണ്ട്ഗ്ലാസ് പഞ്ചാബ് എഫ്സി | ഹീറോ സൂപ്പർ കപ്പ്