ഹൈലൈറ്റുകൾ - കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സി 2-1 ചെന്നൈയിൻ എഫ്സി | MW 19, ഹീറോ ISL 2022-23