ഹൈലൈറ്റുകൾ - ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി 1-0 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി | MW 18, ഹീറോ ISL 2022-23