ഫറ്റോർഡയിൽ കർണികാരം പൂത്തുതളിർക്കുന്നു | Shaiju reacts to Sahal's strike vs JFC | Hero ISL 2021-22

സഹലിന്റെ തകർപ്പൻ ഗോളിന് ഷൈജുവേട്ടന്റെ ഉഗ്രൻ കമന്ററി! Relive Sahal Samad's well-taken goal against Jamshedpur FC in the first leg semi-final with Shaiju Damodaran's commentary!

Your Comments