വിപി സുഹൈറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഷൈജു ദാമോദരൻ! | Shaiju Damodaran interviews VP Suhair