കാത്തിരിക്കുന്നു, നെഞ്ചിടിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടം! | KBFC vs NEUFC | Hero ISL 2021-22

നിർണായക പോരാട്ടത്തിൽ കൊമ്പുകോർക്കാനൊരുങ്ങി നോർത്ത് ഈസ്റ്റും കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും! Can Sahal Samad rally his troops to victory tonight or will VP Suhair and co. put a dent to @Kerala Blasters' plans? 👀

Your Comments