പന്ത്രണ്ടാമൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് മത്സരം | Hero ISL 2022-23

@Kerala Blasters നെ എല്ലായിപ്പോഴും അവരുടെ 1️⃣2️⃣മൻ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ സീസണും വ്യത്യസ്തമല്ല! 🙌 Watch the Blasters in action 7th October onwards on @Star Sports, @DisneyPlus Hotstar & @JioTV Official! 📺

Your Comments