ഫോട്ടോസ്: മാച്ച് വീക്ക് 18, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ എഫ്‌സി vs കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് എഫ്‌സി, വിവേകാനന്ദ യുബ ഭാരതി കൃരംഗൻ സ്റ്റേഡിയം, കൊൽക്കത്ത

1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21

Your Comments

വാർത്തകൾ